Waar kunt u Walstroom vinden?

Walstroom kunt u vinden langs de belangrijkste vaarwegen in Europa. Van oost naar west en van zuid naar noord.

Ook bieden we Walstroom aan op andere plekken waar schepen stil liggen.