Walstroom: duurzame scheepvaart

Duurzaamheid en kostenbesparing voor scheepvaart zijn de belangrijkste onderwerpen voor alle schippers. Het is ons gelukt om deze zaken te combineren in een uniek concept: Walstroom. Walstroom is een kostenbesparende stroomvoorziening die bijdraagt aan een duurzame scheepvaart. Met Walstroom voorziet de schipper zijn schip op duurzame wijze van energie aan de kade. Gewoon door in te ‘stekkeren’ op Walstroom. Dus geen geluidsoverlast en stank van dieselaggregaten meer. En u schipper bespaart aanzienlijk op de brandstofkosten.